Gratis energianalyse av din bolig

Nå kan du enkelt finne ut hvilket enøk tiltak som passer best i din bolig. Skriv inn din adresse og få en gratis online energianalyse av din bolig. 

Støtte til installering av solceller

For å gjøre Oslo til en klimavennlig by må vi ta i bruk ny nye energikilder. Osloborgere må ta grønne valg, og det vil Oslo kommune hjelpe dem med. Klima- og energifondet har startet en solkampanje i hovedstaden, med 40 % støtte til installering av solceller.

Les mer

Forbud mot oljefyring

Fra 2020 er det varslet et forbud mot å bruke fossil olje og parafin til oppvarming av boliger. Du kan få støtte av Enova til å fjerne oljetank og oljekjel når du installerer en fornybar varmekilde. Større bygg, som næringsbygg og borettslag kan også søke om støtte hos Klima- og energifondet.

Få støtte til energitiltak

På energiportalen kan du se hvilke tiltak du kan gjennomføre for å spare penger og miljøet. Både Oslo kommunes Klima- og energifond og Enova gir støtte til enøktiltak. Hvilke tiltak du kan få støtte til kan du lese mer om her (småhus og rekkehus), her(store bygg) og på Enovas nettsider.